info@prg.gr | Τηλ.: 2130 994074
Σεμινάρια

Είστε νέος φοιτητής - εργαζόμενος και θέλετε να εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας;

Είστε φοιτητής - εργαζόμενος και αλλάξατε πρόσφατα τομέα απασχόλησης;

Ετοιμάζεστε να μπείτε στην αγορά εργασίας και δε γνωρίζετε πως να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις;

Θέλετε να αποκτήσετε μια βεβαίωση ή ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης σε σημαντικούς επαγγελματικούς τομείς χωρίς να ξοδέψετε πολλά χρήματα;

Η PRESTIGE STUDENT HELP έχει φροντίσει για εσάς και σε αυτούς τους τομείς!

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνονται στον κατάλογο των σεμιναρίων μας ο οποίος συνεχώς εμπλουτίζεται!

Πατήστε πάνω σε κάθε τίτλο για να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες!

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς που εστιάζουν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μαθαίνοντας τις τεχνικές χειρισμού και ενήλικων εκπαιδευομένων.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Είναι γνωστό ότι είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίζουμε ένα μαθητή από τον τρόπο που προσεγγίζουμε έναν ενήλικο εκπαιδευόμενο. Είναι σημαντικό να «κερδίσουμε» την προσοχή και την εμπιστοσύνη του, όσο πιο σύντομα γίνεται και να διατηρήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον του για όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωσή του να γνωρίζουν τα μυστικά της διδακτικής προσέγγισης και εκμάθησης των ενηλίκων, τους τρόπους διενέργειας ενός μαθήματος ή σεμιναρίου και τις τεχνικές αντιμετώπισης όλων των θετικών ή αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευομένων.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Πως Μαθαίνουν οι Ενήλικες
 • Ρόλοι του Εκπαιδευτή
 • Ανατροφοδότηση
 • Διεξαγωγή συζητήσεων
 • Διαχείριση δραστηριοτήτων
 • Επαγγελματική παρουσία εκπαιδευτή
 • Συμπεριφορές που αποτελούν πρόκληση
 • Αντιμετώπιση προκλητικών συμπεριφορών
 • Πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: Ως υποψήφιος για να βρείτε εργασία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάθε “εργαλείο” που μπορείτε, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας θα μπορέσει να ξεχωρίσει! Στο σημερινό περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις είναι ολοένα και πιο απαιτητικές από το προσωπικό τους και όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην αγορά ψάχνουν να βρουν εργασία θα αφήσετε την αίτησή σας στην τύχη; Το σεμινάριο απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται σήμερα προκειμένου να επιτύχει στην ανεύρεση εργασίας.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Τύποι Βιογραφικού & Συνοδευτικής Επιστολής
 • Τεχνικές Συνεντεύξεων & Επικοινωνίας
 • Τεχνικές Ανεύρεσης Εργασίας
 • Social Media και Ανεύρεση Εργασίας
 • Προσωπικό Branding
Διάρκεια σεμιναρίου: 10 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας τους, όπως επίσης και σε άτομα που στοχεύουν στην αυτό-βελτίωση τους.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη συναισθηματική νοημοσύνη (EI) και τη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη (ESI) παρουσιάζοντας τις θεωρίες σε σχέση με την κατανόηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας. Αναδεικνύει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν θετικές και παραγωγικές συνθήκες εργασίας και το πως θα αναδειχθεί η ατομική επιτυχία των εργαζομένων. Χρησιμοποιώντας στρατηγικές που παρουσιάζονται μέσω δεξιοτήτων και μοντέλων συναισθηματικής-κοινωνικής επάρκειας, οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες που απαιτούνται στο σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Ιστορική Αναδρομή
 • Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων με Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • EQ vs. IQ
 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία
 • Γιατί ένας μάνατζερ χρειάζεται να έχει συναισθηματική νοημοσύνη
 • Πώς να βελτιώσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από 18 ετών και άνω, που έχουν μια σχετική, θεωρητική ή πρακτική εμπειρία στο το χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Όλοι μας περνάμε σημαντικό μέρος της ζωής μας σε θεσμικούς Οργανισμούς. Οι Οργανισμοί - Επιχειρήσεις προκύπτουν επειδή τα άτομα δεν μπορούν, δεν θέλουν ή δεν είναι εφικτό να επιτύχουν τους στόχους τους μόνα τους. Διοίκηση είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθάει τα άτομα να επιτύχουν τους στόχους τους από κοινού. Το σεμινάριο αυτό, παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που εμπλέκονται τόσο στο στην περίπτωση του «διοικώ» όσο και στην περίπτωση του «διοικούμαι», προκειμένου να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική συμβολή στις επιχειρήσεις εταιρίες που συμμετέχετε ή πρόκειται να συμμετέχετε. Θα προσεγγίσουμε την επιχείρηση ως «σύστημα», πράγμα που σημαίνει ότι θα εξετάσουμε το πώς η Διοίκηση αντιμετωπίζει πολλαπλές πτυχές σε μια επιχείρηση, που συμπεριλαμβάνουν το περιβάλλον, τη στρατηγική, τη δομή, την κουλτούρα, τα καθήκοντα, τους ανθρώπους και τις ομάδες, καθώς και το πώς οι διευθυντικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς αλληλεπιδρούν με τις αποφάσεις σε κάθε έναν από τους άλλους.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση
 • Ηγεσία
 • Παρακίνηση των εργαζομένων
 • Οι ομάδες στην επιχείρηση
 • Διαδικασία Λήψης αποφάσεων
 • Προγραμματισμός – Οργάνωση – Στρατηγική
 • Έλεγχος
 • Δημιουργικότητα – Αλλαγή – Καινοτομία
Διάρκεια σεμιναρίου: 32 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο που χρειάζεται τα εργαλεία για καλύτερη διαχείριση του εργασιακού χρόνου.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Tο σεμινάριο αυτό βοηθάει στον εντοπισμό των αιτιών της αναβλητικότητας και της αναποφασιστικότητας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα εντοπίσει την προσωπική «σπάταλη του χρόνου» προκειμένου να ενδυναμώσει τη συγκέντρωση και την προσοχή του. Θα μάθει να προγραμματίζει το χρόνο του πιο αποτελεσματικά, διακρίνοντας τους σημαντικούς στόχους, ώστε να μπορεί να είναι σε ισορροπία και να καταστήσει πιο αποτελεσματική και παραγωγική την εργασία του.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προτεραιοτήτων
 • Εκμάθηση βασικών αρχών στοχοθέτησης
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Αντιμετώπιση μποδίων και παγίδων που «κλέβουν» χρόνο
 • Τεχνικές ανάθεσης έργου
Διάρκεια σεμιναρίου: 12 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο που έρχεται σε επαφή, επικοινωνία και συνεργασία με τον πελάτη.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Η παροχή άριστης εξυπηρέτησης πελατών αποτελεί το κομβικό σημείο που θα διατηρήσει τους πελάτες σε τροχιά επιστροφής και επανάληψης της αγοράς. Η άριστη εξυπηρέτηση πελατών προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται για την επιβίωση σε ένα σκληρό και αβέβαιο επιχειρηματικό κλίμα. Στο σημερινό πελατοκεντρικό επιχειρηματικό περιβάλλον, "οι ανθρώπινες δεξιότητες» αποτελούν ζωτικής σημασίας θέμα για την προσωπική και επιχειρηματική επιτυχία. Το πώς εξυπηρετούνται οι πελάτες μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους προσωπικούς στόχους, καθώς και την απόδοση της ομάδας και της εταιρείας.
Το σεμινάριο προσφέρει τις δεξιότητες που χρειάζονται θέτοντας ως κύριους στόχους, μια Επικοινωνία με επαγγελματισμό, την έμπνευση του σεβασμού, την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και την εξασφάλιση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο σύνολό του μέσω της άριστης εξυπηρέτησης πελατών.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Η σημασία της εξυπηρέτησης πελατών
 • Διαφορές Προϊόντος – Υπηρεσίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Καθοριστικές στιγμές στις σχέσεις με τους πελάτες
Διαστάσεις εξυπηρέτησης
 • Ιδιότητες στελέχους εξυπηρέτησης
 • Τεχνικές για την παροχή άριστης εξυπηρέτησης ικανοποιημένων πελατών
 • Τεχνικές για την εξυπηρέτηση θυμωμένων και αναστατωμένων πελατών
 • Η μέτρηση της εξυπηρέτησης πελατών
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε πωλητές, εργαζόμενους στην υποστήριξη των πωλήσεων, καθώς και σε άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις πωλήσεις.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι η τοποθέτηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους με στόχο τη μέγιστη εμπορικότητα. Στους περισσότερους κλάδους, όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία και στους ίδιους πόρους, ως εκ τούτου, τα προϊόντα φαίνονται να είναι πολύ παρόμοια μεταξύ τους σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά, στα πλεονεκτήματα και στην τιμολόγηση.
Το σεμινάριο αυτό βοηθάει στην αύξηση των πωλήσεων και την κερδοφορία, κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών και τη σχέση απόδειξης αξίας του προϊόντος σε σχέση με την ικανοποίηση της ανάγκης του πελάτη. Ενώ οι ανταγωνιστές μπορεί να επικεντρώνονται σε προσφορές για να κερδίσουν μερίδιο αγοράς, το σεμινάριο προτείνει τους τρόπους διατήρησης σταθερής τιμής και αύξησης των πωλήσεων, πείθοντας τους πελάτες για την αξία που τους προσφέρουν τα προϊόντα. Ολοκληρώνοντας το θεματικό κύκλο, το σεμινάριο απαντά και στο ερώτημα: «Μπορώ να κάνω πωλήσεις μέσα από τα Social Media;»
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Οι πωλήσεις στη σύγχρονη επιχείρηση
 • Ρόλοι πωλητών
 • Στάδια πώλησης (έναρξη, διερεύνηση, πρόταση, κλείσιμο)
 • Αντιμετώπιση αδιαφορίας
 • Χειρισμός δυσπιστίας, παρανόησης, μειονεκτήματος
 • Προφίλ πελατών
 • Πωλήσεις και Social Media
Διάρκεια σεμιναρίου: 20 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους και μη οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν τις τεχνικές δημιουργίας και διενέργειας παρουσιάσεων με στόχο τη μέγιστη απήχηση στο κοινό.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Όταν πρέπει να κάνουμε μια παρουσίαση, μας πιάνει άγχος. Πρέπει να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας (εργασία, προτάσεις) μπροστά σε κάποιο κοινό (μικρό ή μεγάλο), να κερδίσουμε την προσοχή του και να εξάψουμε το ενδιαφέρον του. Αλήθεια πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό;
Για να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική παρουσίαση, δεν αρκεί απλά να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε το PowerPoint, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και πως να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει. Ακόμα και οι πιο έμπειροι επαγγελματίες μπορεί να υστερούν σε δεξιότητες παρουσίασης. Δεν προετοιμάζονται επαρκώς, διστάζουν να μιλήσουν μπροστά σε μεγάλο κοινό, δεν συγκροτούν σωστά τη σκέψη τους και δε νιώθουν ικανοί να κερδίσουν την προσοχή ενός αδιάφορου κοινού, πόσο μάλλον να το πείσουν. Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει στην εστίαση της δομής και οργάνωσης του υλικού βάσει αναγκών του ακροατηρίου και στην εκμάθηση των κατάλληλων τεχνικών παρουσιάσεων και αντιμετώπισης δύσκολων ή προβληματικών στάσεων συμπεριφοράς και αντιμετώπισης.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Προσδιορισμός Στόχου Παρουσίασης
 • Ανάλυση αναγκών ακροατηρίου
 • Επιλογή θεμάτων παρουσίασης
 • Διάρθρωση παρουσίασης
 • Τεχνικές παρουσιάσεων
 • Χειρισμός διαφορετικών στάσεων ακροατηρίου
 • Χαρακτηριστικά ενήλικων συμμετεχόντων
 • Τρόποι παρακίνησης ενηλίκων
Διάρκεια σεμιναρίου: 12 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων των οποίων η οικονομική και λογιστική επιστήμη δεν αποτελεί βασικό αντικείμενο επαγγελματικής ενασχόλησης και τα οποία θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν μια βασική γνώση επ’ ωφελεία των ιδίων αλλά και των πελατών τους. Επίσης θα βοηθήσει πολύ τα άτομα με εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό αντικείμενο τα οποία όμως δεν παύουν να είναι επενδυτές άμεσα ή έμμεσα σε επιχειρήσεις μέσω της οργανωμένης αγοράς, ούτως ώστε να αναγνωρίζουν με ίδια άποψη την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης που επιλέγουν να επενδύσουν μέσω της ανάγνωσης των οικονομικών καταστάσεων αυτής.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Το σεμινάριο είναι δομημένο με τέτοίο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του να είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται βασικές λογιστικές έννοιες, να είναι σε θέση να διαβάζουν και να κατανοούν τις βασικές λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης και να διακρίνουν αν η πορεία της είναι σε θετική ή αρνητική φάση, διακρίνοντας τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτές πέραν του τελικού αποτελέσματος που παρουσιάζεται.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Έννοια και σκοπός της Λογιστικής
 • Κυριότερες μορφές επιχειρήσεων
 • Βασικές αρχές και περιεχόμενο του ΚΒΣ
 • Διάρθρωση του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
 • Ανάλυση των λογαριασμών της κάθε ομάδας
 • Βασικές λογιστικές εγγραφές ημερολογίου
 • Ανάγνωση Ισολογισμού
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Αριθμοδείκτες – αποδοτικότητα επιχείρησης
Διάρκεια σεμιναρίου: 20 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του Marketing καθώς και σε νέους, τελειόφοιτους ή απόφοιτους οι οποίοι “βλέπουν” το μέλλον τους μέσα σε αυτό το δυναμικό χώρο.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Πολλοί συνδέουν αποκλειστικά το Marketing με την Προβολή και Διαφήμιση, άλλοι με την Προώθηση, άλλοι με τις Πωλήσεις και άλλοι αδυνατούν να δώσουν ακριβή ορισμό. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν επαρκείς γνώσεις για το σημαίνει και είναι το marketing, ποιος ο ρόλος του στον κύκλο ζωής των προϊόντων και πως εφαρμόζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Θα είναι επίσης σε θέση να αντιλαμβάνονται έννοιες όπως τμηματοποίηση αγοράς, στόχευση, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κ.λ.π.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Περιβάλλον marketing
 • Το marketing και η ικανοποίηση αναγκών
 • Τμηματοποίηση και στόχευση αγοράς
 • Δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
 • Μάρκες – Προϊόντα - Υπηρεσίες
 • Στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντος και κύκλος ζωής
 • Marketing υπηρεσιών
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε πωλητές - ιατρικούς επισκέπτες φαρμακευτικών εταιριών
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πωλητές – ιατρικοί επισκέπτες οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την αλλαγή στις συνταγογραφήσεις. Παρέχει υποστήριξη στην ανάπτυξη μιας προσέγγισης και επιχειρηματολογίας προώθησης των φαρμάκων καθώς και αντιμετώπιση  της αδιαφορίας και των ενδοιασμών των γιατρών.
Επιπρόσθετα, βοηθάει στην αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων πωλητών (οι οποίοι μέχρι τώρα βασίζονταν σε αποτελέσματα ερευνών) με έμφαση στην υπάρχουσα κατάσταση και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προιόντων σε σχέση με τις ανάγκες των γιατρών πελατών και των ασθενών τους.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Καλύτερος προγραμματισμός και προετοιμασία της επίσκεψης
 • Κατανόηση σε βάθος των συντογραφικών συνηθειών και αναγκών του ιατρού
 • Αποτελεσματικότερη επικοινωνία των μηνυμάτων στους ιατρούς
 • Πλαίσιο Αναθεώρησης / Συμβουλευτική Πώληση
 • Εξειδικευμένες στρατηγικές διερεύνησης
 • Διαχείριση Ενδοιασμών & Αντιρρήσεων Γιατρών / Πελατών
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματολογίας πώλησης μέσω Ειδικών Εφαρμογών
 • Δραστηριότητες εξάσκησης αναπαραστάσεις ρόλων με συγκεκριμένα σενάρια
 • Action planning
  Διάρκεια σεμιναρίου: 40 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούν το τηλέφωνο ως απλό μέσο επικοινωνίας ή/και βασικό εργαλείο της δουλειάς τους.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις προκλήσεις στην επικοινωνία, που προκύπτουν ακόμα και από το «χτύπημα» ενός τηλεφώνου ως αποτέλεσμα μιας εισερχόμενης κλήσης ή αντίστοιχα από την σκέψη για την πραγματοποίηση μια εξερχόμενης κλήσης.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Στάδια επαγγελματικής κλήσης
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας κατά την απάντηση κλήσης
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας κατά την πραγματοποίηση κλήσης
 • Λάθη προς αποφυγή
 • Τεχνικές μεταφοράς της κλήσης
 • Βασικές αρχές μετά το κλείσιμο του τηλεφώνου
 • Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων
 • Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων κατά την κλήση
  Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπροσώπους – υπαλλήλους εξυπηρέτησης ή πωλήσεων σε όλο το φάσμα της επαφής με πελάτες
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν υπάλληλοι εξυπηρέτησης ή πωλητές κατά τη διάρκεια της κατ΄ιδίαν ή τηλεφωνικής επαφής με πελάτες. Ειδικότερα, αναλύονται τεχνικές για την αντιμετώπιση δυσαρεστημένων ή ακόμη και θυμωμένων πελατών από την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και την μετατροπή αυτή της κατάστασης σε μια θετική εμπειρία τελικά για τον πελάτη.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Βασικές αρχές για την «θεραπεία» των σχέσεων με τους πελάτες
 • Πώς να μην παγιδεύεστε από αρνητικά συναισθήματα
 • Πώς να επιλέγετε παραγωγικές αντιδράσεις
 • Τεχνικές για την εκτόνωση των αρνητικών συναισθημάτων
 • Τρόποι για επανάκτηση της εμπιστοσύνης και της πίστης του πελάτη
 • Σχεδιασμός Δράσης
  Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: 
Σε όλους όλους τους εργαζόμενους, όλων των βαθμίδων.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις δυσκολίες επικοινωνίας τόσο κάθετα όσο και οριζόντια στην ιεραρχία ενός οργανισμού και αναλύσει τις βασικές αρχές και τεχνικές δημιουργίας μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας και μιας επιτυχούς επικοινωνίας και συνεργασίας που οδηγεί στην άριστη συνεργασία και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Τρόποι Αποσαφήνισης και επαλήθευσης λεκτικού ή μη μηνύματος
 • Τεχνικές συζήτησης
 • Τεχνικές επιδοκιμασίας
 • Τεχνικές επικοδομητικής κριτικής
 • Αντιμετώπιση διαφωνιών
  Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: 
Σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιριών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή ακόμα και σε στελέχη ή νέους που επιθυμούν να εργαστούν στη συγκεκριμένη Διεύθυνση μιας επιχείρησης.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Με δεδομένο το ότι οι άνθρωποι αποτελούν κρίσιμο και σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία ενός οργανισμού, το σεμινάριο αυτό επικεντρώνεται στις αρχές και τεχνικές για την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη, αξιοποίηση & προσαρμογή των ανθρωπίνων πόρων στον εργασιακό χώρο με σκοπό την αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Ορισμός Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων
 • Ανάλυση θέσεων εργασίας (σημαντικοί παράγοντες, τεχνικές, στάδια)
 • Προσέλκυση υποψηφίων (προϋποθέσεις, σχεδιασμός προφίλ, τεχνικές)
 • Επιλογή υποψηφίων (μέθοδοι αξιολόγησης)
 • Ενσωμάτωση νέου υπαλλήλου στο εργασικό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρωπινου Δυναμικού (μέθοδοι και τεχνικές)
 • Αποδοχές Ανθρώπινου Δυναμικού (μέθοδοι, πολιτικές, κίνητρα)
 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Απόδοσης
  Διάρκεια σεμιναρίου: 24 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: 
Σε υφιστάμενες γραμματείς και γενικότερα σε εργαζόμενους με αρμοδιότητες υποστηρικτικού χαρακτήρα όλων των Διευθύνσεων και τμημάτων ή σε άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε αυτές τις θέσεις
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο αντιμετωπίζει τις δυσκολίες επικοινωνίας κάθετα και οριζόντια σε ένα τμήμα, τον κακό προγραμματισμό και σπατάλης χρόνου, την αδυναμία εύρεσης σημαντικών αρχείων και στοιχείων την κατάλληλη στιγμή και βοηθά μέσα από τεχνικές και εργαλεία στην αυτοματοποίηση των λειτουρών ενός γραφείου.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Διαχείριση χρόνου και προγραμματισμός (καθορισμός προτεραιοτήτων, διαχείριση ραντεβού, αποφυγή σπατάλης χρόνου)
 • Διαχείριση εγγράφων (αλληλογραφία, παρακολούθηση εκκρεμμοτήτων, αρχείοθέτηση)
 • Διαχείριση των προϊσταμένων (διαχείριση διαφωνών, φημών, διαδόσεων κ.λ.π.)
 • Χρήση της τεχνολογίας
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Τεχνικές τηλεφωνικής επικοινωνίας
Διάρκεια σεμιναρίου: 12 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: 
Σε Sales Managers ή Area Managers για το όλο το φάσμα των πωλήσεων
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο δίνει απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα, ΓΙΑΤΙ είναι σημαντικό το coaching, ΤΙ επιμέρους ζητήματα απαιτούν επίλυση, ΠΩΣ πρέπει να γίνεται και ΠΟΤΕ πρέπει να ασκηθεί coaching. Όταν το coaching γίνεται συστηματικά, δίνει τη δυνατότητα στους πωλητές να προσαρμόζονται γρήγορα σε οποιεσδήποτε αλλαγές, να εστιάζουν στην εκπλήρωση των στόχων και να ενισχύουν την καλή συνεργασία και επικοινωνία.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Ορισμός και σημαντικότητα coaching
 • Καθορισμός θεμάτων coaching
 • Ανάλυση αναγκών και προτεραιότητες ανάπτυξης για κάθε πωλήτη
 • Παροχή επικοδομητικής ανατροφοδότησης
 • Τεχνικές ανάπτυξης και αναγνώρισης των πωλητών
 • Τεχνικές συζήτησης coaching
 • Τεχνικές αντιμετώπισης δύσκολων συζητήσεων coaching
 • Coaching εξ αποστάσεως
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Που απευθύνεται το σεμινάριο: 
Σε πωλητές και επαγγελματίες οι οποίοι απαιτείται να διαπραγματευτούν προκειμένου κα πετύχουν τους στόχους τους και δεν αρκούν η τιμή, το προϊόν και η φήμη της εταιρίας.
Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη βελτίωση των έμφυτων δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης, στην ενίσχυση την αυτοπεποίθησης ως διαπραγματευτές, στην ανάπτυξη στρατηγικών για αποτελεσματική διαπραγμάτευση και την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς ατόμων, ομάδων και οργανισμών που λειτουργούν μέσα σε περιβάλλοντα ανταγωνιστικά. Η έννοια της διαπραγμάτευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία της πώλησης.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:
 • Βασικές προσεγγίσεις στη διαπραγμάτευση
 • Τύποι - Προσωπικότητες διαπραγματευτών
 • Μέθοδοι και Στρατηγικές διαπραγμάτευσης
 • Βασικά στοιχεία για την προετοιμασία
 • Στάδια διαπραγμάτευσης
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε ένα από τα σεμινάρια στην παρακάτω φόρμα και σύντομα θα είμαστε κοντά σας για τον προγραμματισμό του

Κάνοντας κλικ στο " ΥΠΟΒΟΛΗ" συναινείτε στους Όρους συνεργασίας όπως επίσης και στους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων