Α Λυκείου

About this product

Με το Πακέτο Α Λυκείου ο μαθητής έχει πρόσβαση στην online live ψηφιακή τάξη, μέσα από ολιγομελή τμήματα, στα μαθήματα:

  • Αρχαία (2 ώρες / εβδομάδα)
  • Έκθεση (2 ώρες / εβδομάδα)
  • Άλγεβρα (2 ώρες / εβδομάδα)
  • Γεωμετρία (1 ώρα / εβδομάδα)
  • Φυσική (2 ώρες / εβδομάδα)
  • Χημεία (2 ώρες / εβδομάδα)

/μήνα200.00

SKU: a-lykeiou Category:

Περιγραφή

Η υποστήριξη της Prestige στα μαθήματα του Λυκείου έχει στόχο την βέλτιστη μεθοδολογία για την διαχείριση της ύλης και την  μελέτη του μαθητή ώστε σταδιακά να οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή απόδοση του στις πανελλήνιες εξετάσεις!

Ο μαθητής θα καλύψει τις δικές του προσωπικές ανάγκες επιλέγοντας είτε την συμμετοχή του σε ολιγομελή τμήματα, είτε το ατομικό μάθημα.

Παράλληλα δίνεται πρόσβαση στην νέα εκπαιδευτική μας πλατφόρμα όπου του παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

  • Επίλυση αποριών από τους καθηγητές μας και εκτός μαθήματος!
  • Δυνατότητα παρακολούθησης της παράδοσης του καθηγητή και μετά την λήξη του προγραμματισμένου μαθήματος!
  • Προσωπικός χώρος με σημειώσεις, quiz κ.α., ώστε να γίνει η μάθηση παιχνίδι!