ΔΕΟ 44 – Συμμετοχή σε τμήμα

45.00

  • Κάντε τη συνδρομή σας για όλο το ακαδημαϊκό έτος ΜΟΝΟ με 330€

    *Τα τμήματα θα λειτουργήσουν με τη συμπλήρωση 4 ατόμων και πάνω. Η συνολική διάρκεια για το ακαδ. έτος θα είναι 25 ώρες.

    Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας!

SKU: deo44-tmima Category:

Περιγραφή

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της ΘΕ ΔΕΟ44 «Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας»  είναι η ανάλυση βασικών θεμάτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και συγκεκριμένα η μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω εννοιών, η σημασία τους σε άτομα και οργανισμούς και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής, οι πηγές χρηματοδότησης σε συνδυασμό και με τα προγράμματα στήριξης από την ΕΕ, η οργάνωση της δομής και ανάλυση των βασικών βημάτων εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ζητήματα νομικής προστασίας  καθώς και οι στρατηγικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο.