ΠΛΣ 50 – Συμμετοχή σε τμήμα

90.00

  • Κάντε τη συνδρομή σας για όλο το ακαδημαϊκό έτος ΜΟΝΟ με 650€

    *Τα τμήματα θα λειτουργήσουν με τη συμπλήρωση 4 ατόμων και πάνω. Η συνολική διάρκεια για το ακαδ. έτος θα είναι 40 ώρες.

    Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας!

SKU: pls50-tmima Category:

Περιγραφή

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Κύριος σκοπός της ΘΕ είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι οι γλώσσες προγραμματισμού είναι το τεχνικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι απαιτούμενες έννοιες των αλγορίθμων ως μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων και της τεχνολογίας λογισμικού ως προσέγγισης στο πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. Με μία συνδυασμένη κάλυψη των αντικειμένων, «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» «Γλώσσες Προγραμματισμού» και «Τεχνολογία Λογισμικού», σκοπός είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων, και θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με την εφικτότητα ή την πρακτικότητα των αλγοριθμικών επιλύσεων ορισμένων προβλημάτων. Αυτά θα γίνουν στα πλαίσια της κατανόησης ότι η Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού.