ΕΚΠ 60 – Ενδεικτική εργασία & επεξήγηση

80.00

SKU: ekp60-endeiktiki-epeksigisi Category:

Περιγραφή

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Αντικείμενο της ΘΕ «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες» είναι η μελέτη του ρόλου που ασκεί η εκπαίδευση στη διαδικασία δημιουργίας, διατήρησης ή/και ενίσχυσης των κοινωνικών και πολιτισμικών ταξινομιών και ανισοτήτων. Σκοπός της ΘΕ είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/ριες με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και να τους προσφέρει εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να αναλύουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να επεξεργάζονται ένα παιδαγωγικό πλαίσιο διαχείρισης των ετεροτήτων. Υιοθετεί μια διεπιστημονική οπτική και επιχειρεί να αναδείξει τους ιδιαίτερους τρόπους και τις έννοιες μέσω των οποίων οι διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις κατασκευάζουν και μελετούν το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Aναλυτικότερα, ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση χειρίζεται την έννοια της διαφοράς μελετάται σε συνάρτηση με τις έννοιες ταυτότητα/ετερότητα, αντλώντας από τη σχετική προβληματική της κοινωνικής ψυχολογίας. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε προσεγγίσεις που εντάσσονται στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Βασικό αντικείμενο ανάλυσης είναι οι κοινωνικές και μορφωτικές διαφορές απέναντι στην εκπαίδευση και οι σχολικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων οι διαφορές μετατρέπονται σε ανισότητες νομιμοποιώντας διαδικασίες αποκλεισμού. Eξετάζεται η σχέση της πρότυπης ή της επίσημης γλώσσας του σχολικού θεσμού με την κοινωνική ταξινόμηση που την παρουσιάζει σαν ανώτερη, με σημαντικές επιπτώσεις στην επίδοση μαθητικού πληθυσμού με μητρική μια άλλη γλώσσα ή μια διαλεκτική ποικιλία της εθνικής γλώσσας και παρουσιάζεται η διεθνής βιβλιογραφία για τη διγλωσσία, ιδίως οι σύγχρονες επιστημονικές κατακτήσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της μητρικής γλώσσας ως γνωστικού υποβάθρου για την εκμάθηση άλλων γλωσσών ή ποικιλιών καθώς και τη σχέση της γλώσσας με την ταυτότητα. Αντίστοιχα εξετάζεται η σχέση εκπαίδευσης και εθνοπολιτισμικών διαφορών και αναλύονται οι διαδικασίες ιεράρχησης και αποκλεισμού του «διαφορετικού» που συντελούνται στο σχολικό πλαίσιο. Tέλος δίνεται έμφαση στην ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα από την οπτική της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και της παιδαγωγικής θεωρίας. Η κριτική εξέταση των διαφορετικών μορφών που έχουν πάρει προγράμματα «διαπολιτισμικής-πολυπολιτισμικής» ή/και «αντιρατσιστικής εκπαίδευσης» έχει στόχο να αναδείξει τα πολλαπλά ερωτήματα που θέτει στο επίπεδο της πράξης η διαχείριση της ανομοιογένειας των σχολικών τάξεων.