ΔΕΟ 44

Page Testing

Interactive Testing

Spam Filter Tests

500,000 Tracking Opens

2 Users Free

Ενδεικτική επίλυση

35€/εργασία

ή

140 120€/ακαδ. έτος

 Ενδεικτική επίλυση της Εργασίας της Θ.Ε.

Ενδεικτική επίλυση & επεξήγηση

50€/εργασία

ή

200 180€/ακαδ. έτος

 

 Ενδεικτική επίλυση της Εργασίας της Θ.Ε.

-  -  -

Επεξήγηση της εργασίας βήμα βήμα

με βίντεο και επιπλέον υλικό

-  -  -


2 ώρες Online επεξήγηση της εργασίας βήμα βήμα

 

Συμμετοχή σε τμήμα

45€/μήνας

ή

360 330€/ακαδ. έτος

Συμμετοχή σε τμήμα 2 ώρες/2 εβδομάδες για 8 μήνες

-  -  -

Δωρεάν η Επεξήγηση της εργασίας βήμα βήμα

με βίντεο και επιπλέον υλικό

-  -  -

Δωρεάν η Ενδεικτική επίλυση της Εργασίας της Θ.Ε.

 

Μοναδική επίλυση


80€/εργασία* 


 

Επίλυση της εργασίας σας διαμορφωμένη με βάση τις δικές σας μοναδικές ανάγκες

 

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων