ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡ/ΣΜΩΝ (ΔΕΟ) Archives | Prestige Student Help
info@prg.gr | Τηλ.: 2130 994074
Με το πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών οι σπουδαστές αποκτούν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διοίκησης συστημάτων ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η υποστήριξη και η καθοδήγηση που τους παρέχουμε χαρακτηρίζονται από ποιότητα και εγκυρότητα οδηγώντας άμεσα, απλά και με ασφάλεια στην επίτευξη της επιτυχίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ως την ολοκλήρωσή τους οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να αναλύουν, να συνθέτουν και να ενεργούν στις πολύπλοκες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.