Πως γίνεται το online μάθημα

Ο μαθητής μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή του, στο μάθημα, κάνοντας χρήση του  κωδικού του (σύνδεση στο προφίλ του, στο Prestige school).

Απαραίτητος εξοπλισμός είναι τα ακουστικά και το μικρόφωνο, εκτός αν η σύνδεση γίνεται μέσω laptop, οπότε και υπάρχουν ενσωματωμένα.

Όλα τα μαθήματα έχουν διάρκεια 50 λεπτά.

Οι μαθητές παρακολουθούν από τον υπολογιστή τους την παράδοση του καθηγητή και συμμετέχουν στο μάθημα, όπως σε κάθε τάξη με φυσική παρουσία, απαντώντας στις ερωτήσεις του καθηγητή ή θέτοντας δικά τους ερωτήματα. Παράλληλα ακούν και τις ερωτήσεις των συμμαθητών τους.

Μετά το τέλος του μαθήματος ο καθηγητής στέλνει στο μαθητή υλικό ή  εργασίες – ασκήσεις για την εμπέδωση της ύλης, στο προφίλ του. Ο μαθητής λύνει τις εργασίες του και τις στέλνει στον καθηγητή για αξιολόγηση.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο μαθητής μπορεί, αν θέλει, να παρακολουθήσει πάλι την παράδοση του καθηγητή για καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος ή για να καλύψει τυχόν μη συμμετοχή του στο προγραμματισμένο μάθημα.

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να στείλει ο μαθητής μια απορία, εκτός του χρόνου προγραμματισμένου μαθήματος, στον καθηγητή για επίλυση, μέσω του προφίλ του.

Η χρήση της πλατφόρμας Zoom

Δείτε ένα παράδειγμα της χρήσης της πλατφόρμας Zoom σε μια συνεδρία εκμάθησης του λογισμού SAP