Πως δουλεύουμε

  • Για να ξεκινήσετε συνεργασία μαζί μας θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην αντίστοιχη υπηρεσία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, επισυνάψτε τα απαραίτητα αρχεία καθώς και όποιες επιπλέον οδηγίες – πληροφορίες θεωρείτε απαραίτητες και αφού διαβάσετε και αποδεχτείτε του γενικούς όρους συνεργασίας στέλνετε τη φόρμα.

Αφού λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail για τις λεπτομέρειες συνεργασίας.

  • Πραγματοποίηση πληρωμής

Πραγματοποιείστε την πληρωμή μέσω της ασφαλούς πύλης πληρωμών και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν οι συνεργάτες μας.

  • Μετά την πληρωμή

Αφού πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας, η ερευνητική μας ομάδα θα ανατρέξει στον πλέον κατάλληλο καθηγητή για την περίπτωσή σας. Αν επιθυμείτε τις ενδεικτικές λύσεις των εργασιών σας, θα είστε το συντομότερο δυνατό σε άμεση πρόσβαση με αυτές.

  • Πραγματοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών

Έχουμε υιοθετήσει ένα σύστημα διαδικασίας συνεχούς ελέγχου και αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες τροποποιήσεις ή αλλαγές, αν κριθεί σκόπιμο, εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου

  • Η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη

Μόλις ολοκληρωθούν οι ανωτέρω απαιτούμενες ενέργειες θα ενημερωθείτε με e-mail για την ετοιμότητα πραγματοποίησης της απαιτούμενης υπηρεσίας